İmza atmak, özellikle iş dünyası içerisinde fazlası ile güçlüdür. Bu sebeple, bir çok firmanın daha sayısal alternatife geçmiş olduğunu görmek fazlasıyla umut veriyor. Şirketiniz için özel dijital imza alanlarından tam olarak faydalanabilmek amacı ile imza özgünlüğünü güçlendirebilecek çok daha kapsamlı güvenlik önlemlerine ihtiyacınız bulunmaktadır.

Elektronik imza isimli yazılımın bu kadar güvenli olması, elektronik bir belge depolaması ile birlikte çok daha zenginleştirilmiş oldu. Kağıt atıkları ve baskı maliyetlerini azaltabilmek maksadı ile işletmeler, doğal bir şekile dijital imza yazılımını adeta bir bütün olarak çok daha değerli kılmaya başlayan fiziksel dosya depolamasının yerine dijital belgeleri de tutmaya başlamış oldu. Kağıtları kullanmıyor olmak, kuruluşların hantal bir dosyalama dolaplarını atmalarına ve basit dosya aramalarına imkan tanımakta.

Dijital imzalar çıkıncaya kadarki zaman içersinde kullanıcılar, bunları basıp, imzalayıp ve sonrasında tarama yapıp veyahut gitmeleri gerekli yere postayla gönderip elektronik bir şekilde ”imzalamaları” gereklidir.

Dijital imzalarda aynı bir fiziksel imza ile gerçekleştiği gibi, imzanızın grafiksel olan bir temsili resmini, seçmiş olduğunuz bir ismini ve belgenin imzalanmış olduğu yeri görürsünüz. Öte yandan, imzanın ne zaman yapılmış olduğunu gösteren özel bir zaman damgasını da almış oluyorsunuz. Bununla beraber, her bir çözümün değişik olduğunu da kesinlikle unutmamalısınız. Bütün PDF yazılımı çözümleri tamamen aynı değildir.