Arkadaşlarınıza daha cool gözükmek istiyorsanız bu yazımızda ingilizce Whatsapp durumları listeledik. Sizlerinde aklına gelen veya bildiği bir söz varsa bizimle paylaşın.

İngilizce Whatsapp Durumları

Freezing in the volcano (Volkanda donan.)

I didn’t change, I just woke up. (Değişmedim, sadece uyandım.)

Silence is better than lies. (Sessizlik yalanlardan daha iyidir.)

I’m not perfect, I am original. (Mükemmel değilim, orijinalim.)

Before you judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.)

Nobody is perfect, but I’m nobody. (Hiç kimse mükemmel değildir, fakat ben hiç kimse değilim.)

At least mosquitoes are attracted to me. (Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.)

Weird is a side effect of awesome. (Tuhaflık mükemmelin yan etkisidir.)

Without ME, it’s just AWESO. (Bensiz yalnızca Aweso)

Stop being a China product (Çin malı olmayı bırak.)

I’m not Batman, I’m from Batman. (Batman değilim, Batmanlıyım.) 

Love doesn’t show up on an X-ray….but it’s there. (Aşk X-ray’de görünmez fakat oradadır.)

I never make the same mistake twice. Three, four times maybe. But never twice. (Hayatımda hiç aynı hatayı iki kez yapmadım. Üç, bilemedin dört. Fakat 2 hiç.)

(-_-) x 1.3 Billion people = China (1.3 Milyar İnsan = Çin)

All my life I thought air was free, until I bought a bag of chips. (Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, ta ki bir tane cips alana kadar.)

I am only responsible for what I say, not for what you understand. (Sadece sana söylediklerimle sorumluyum, senin anladıklarınla değil.)

If “Plan A” didn’t work. Don’t worry; the alphabet has 28 more letters. (Eğer A planı işlemediyse endişelenme, daha 28 harf var. )

We become what we think about. (Üzerine düşündüğümüz şeyler oluyoruz.)

You can’t burn me (Beni yakamazsın.)

It always seems impossible until it’s done. (Yapılana kadar herşey imkansız görünür.)

Do what is “Right”, not what is “Easy”. (Doğru olanı yap, kolayı değil.)

Accept who you are. Unless you’re a serial killer. (Seri katil olmadan, kim olduğunu kabul et.)

I had a horribly busy day converting oxygen into carbon dioxide. (Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.)

If girls could read minds..Every second a man would get slapped. (Eğer kızlar düşünce okuyabilseydi, bir erkek her iki saniyede bir tokat yiyor olurdu.)

Try what you think you can be able to do (Yapabileceğini düşündüğün şeyi dene.)

If you can’t convince them, confuse them. (Eğer onu ikna edemiyorsan, kafasını karıştır.)

All girls are my sisters except you. (Tüm kızlar benim kardeşimdir, sen hariç.)

You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat herşeyi yapamazsın.)

Be what you want to be, not what other wants to see. (İstediğin şey ol, başkalarının görmek istediği değil.)

Life is short, So use whatsapp (Hayat kısa, o halde Whatsapp kullan.)

Food, Water, Sleep, Love (Yemek, Su, Uyku, Aşk)

I’m not arguing, I’m simply explaining why I’m right. (Tartışmıyorum, basitçe haklılığımın nedenini açıklıyorum.)

You’re beautiful until your Photoshop 30 day trial has gone. (Fotoşopun 30 günlük deneme sürümü bitene kadar çok güzeldin.)

I Was Born Cool, Global Warming Made Me Hot. (Buz gibi doğdum, beni küresel alarm ısıttı.)

I don’t make mistakes, I date them. (Hata yapmıyorum, onları ileri tarihe atıyorum.)

The only thing I gained so far in 2016 is weight. (2016 yılında kazandığım tek şey kilom.)

If opportunity doesn’t knock, build a door. (İmkanlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

Think twice before you speak, you’d be able to say something more Insulting. (Konuşmadan önce iki kez düşün, daha aşağılayıcı şeyler söyleyen olabilirsin. )

In today’s world, the key to success is to delete your Whatsapp account! (Günümüz dünyasında, başarının anahtarı Whatsapp hesabınızı silmektir.)

Sometimes you just need some space, to fart. (Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.)

They say that alcohol kills slowly. So what? Who’s in a hurry? (Alkol yavaşça öldürür diyorlar. Ee nolmuş? Kimin acelesi var ki?)

Having one child makes you a parent, having two makes you a referee. (Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.)

When in doubt, mumble. (Şüphedeyken, mırıldan.)

Don’t steal, the government hates competition. (Çalma, hükümet rekabetten hoşlanmaz.)

ingilizce-whatsapp-durumlari